برنامه نویسی از انبوهی روش های خلاقانه مسئله تشکیل شده است اما در عین حال با الگو هایی در کد سروکار دارد که در کنار هم وظایف را به انجام می رسانند

آیا برنامه نویسی با کد نویسی فرق میکند؟

برنامه نویسی و کد نویسی هر دو یکسان هستند برنامه نویس ها بضی اوقات از کد نویسی برای بیان صحیح کد های کامپیوتری در مقابل سایر وظاف برنامه نویسی مانند برنامه ریزی و اشکال زدایی استفاده میکنند

برنامه نویسی چیست؟

برنامه نویس ها از زبان های برنامه نویسی برای گفت و گو با کامپیوتر استفاده میکنند

معمولا اولین برنامه ای که دوستداران به برنامه نویسی یاد میگیرند نمایش ساده hello world روی صفحه نمایش است 

در برخی زبان ها این برنامه به یک خط کد نیاز دارد

هرچند تمام برنامه نویسیها ممکن از در ظاهر به صورت یکسان باشند اما انواع مختلفی از برنامه نویسی شی گرا و برنامه نویسی پایگاه داده وجود دارد از برنامه نویسی های مدرن میتوان به BASIC ،SQL ،PYTHON ،Objrctive ، Ruby، C++ ،JAVA، Swit وPHP اشاره کرد 


کدنویسی چیست ؟

اصلاح برنامه نویسی و کد نویسی برخی اوقات به جای یکدیگر استفاده می شوند 

اصطلاح کد نویس از گذشته برای برنامه نویسان کم تجربه استفاده میشد 

این کلمه به معنای تحقیر یا کوچک شمردن افرادنیست  خیلی از مردم متوجه این موضوع نمی شوند که کد نویس برای این منظور استفاده میشد و با گذشت زمان این کلمه عادی تر شده است

برنامه نویسان بعضی اوقات از کد نویسی برای صریح و اشکال زدایی استفاده میکنند